Usługi

Gazbud jako wieloletni partner PGNiG wykonuje wszelakie usługi w zakresie infrastruktury gazowej. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak i też certyfikatem jakości TÜV.

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania ochrony środowiska inwestor stosuje najbardziej nowoczesne i sprawdzone technologie na światowym poziomie.

Wykonujemy prace w szczególności:

Przeglądy okresowe

Obowiązek przeprowadzenia okresowego przeglądu instalacji gazowej, co najmniej raz w roku, nakłada na lokatorów oraz właścicieli nieruchomości Minister Budownictwa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane- opublikowana w Dz. Ustaw Nr. 89 poz. 414 w art. 62. Firma Gazbud świadczy takie usługi.

 

W ramach przeprowadzonych kontroli dokonujemy sprawdzenia:

 • części instalacji w piwnicach
 • pionów i poziomów gazowych w budynku 
 • dostępu do zaworów i kurków
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany obiektów 
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków
 • stężenia gazu we wnękach
 • połączeń i stanu gazomierza
 • stanu aparatów gazowych w obiektach 
 • prawidłowości działania i przebiegu procesu spalania urządzeń
 • stanu elastycznych połączeń

 

Podczas przeprowadzanych kontroli instalacji gazowej sporządzamy dokument zawierający:

 • datę kontroli
 • zakres przeglądu
 • ustalenia z przeglądu
 • uwagi oraz zalecenia
 • ustalenia dotyczące dopuszczenia do eksploatacji

 

Firma Gazbud posiada stosowne uprawnienia gazowe, a do prac kontrolnych wykorzystujemy markowe atestowane urządzenia diagnostyczne.

Montaż stacji gazowych - stacji redukcyjno-pomiarowych

Stacja gazowa jest to zespół urzadzeń realizujących przynajmniej jedną funkcję:

 • uzdatnianie gazu
 • redukcja i regulacja ciśnienia
 • pomiar parametrów gazu
 • rozdział gazu

Instalujemy stacje redukcyjne: 

 • stacje redukcyjne I stopnia (stacje wysokiego ciśnienia zasilające sieci niskiego ciśnienia)
 • stacje redukcyjne II stopnia (stacje średniego ciśnienia zasilające sieci niskiego ciśnienia)

Firma Gazbud instaluje stacje gazowe zawierające urządzenia jak i instalacje dodatkowe takie jak:

 • budynki
 • ogrodzenia
 • drogi wewnętrzne (asfakt, kostka brukowa)
 • instalacje odgromowe
 • instalacje elektryczne

 

Remont gazociągów

 

Firma Gazbud wykonuje remonty gazociągów na zlecenie operatora. W szczególności:

 • remont rur ochronnych
 • remont izolacji rurociągu na podstawie wyników pomiarów
 • czyszczenie rurociągów
 • wymiana części
 • rekonstrukcja ciśnieniowa
 • próby ciśnieniowe po rekonstrukcji
 • podłączanie wyremontowanego gazociągu do systemu wysokiego ciśnienia
 • opracowywanie dokumentacji technicznej
 • likwidacja i odłączanie niepotrzebnych części instalacji

 

Szanowny kliencie, dzięki naszym pracom naprawczym możesz zaoszczędzić środki finansowe w porównaniu do budowy nowego gazociągu.

 

Budowa sieci gazowej

SIEĆ GAZOWA - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego.
Przy budowie sieci gazowej uwzględniamy warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania przeciwpożarowe oraz ochrony środowiska i zabytków. Sieć gazową budujemy zgodnie z projektem i przepisami prawa, w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację oraz dostawę.

Firma GAZBUD budując sieć gazową stosuje system zarządzania jakością.
Wykonujemy instalacje oparte na instalacjach stalowych, jak też gazociągi z tworzyw sztucznych.

Podziel się ze społecznością